Figures musicals (Alumnes de 3r)

 Els alumnes de 3r han estat treballant diverses figures musicals. Han observat que no totes tenen el mateix valor i que existeixen força diferències a l'hora d'escriure-les. Han realitzat, també, lectures rítmiques que ells mateixos han anat proposant als seus companys.

Afegeix un títol






Comentaris