Mesurem la contaminació acústica (Alumnes de 4t)

Aquesta tarda els alumnes de 4t han realitzat una experiment comprovant la contaminació acústica de diversos espais de l'escola. Per fer la comprovació han utilitzat el sonòmetre -aparell que mesura la intensitat del so i que té com a unitat de mesura el decibel- (dB).

La classe s'ha dividit en sis grups que s'han desplaçat per l'escola recollint els següents resultats:

- Pati (sense alumnes): 61 dB
- Porteria: 63 dB
- Llar d'infants (P2): 68 dB
- Aula de 3r: 76 dB
- Aula de P5: 77 dB
- Sala (assaig vetllada): 90 dB

Segons la ciència, l'oïda humana és capaç de suportar fins a 120 dB. A partir d'aquest nivell es poden produir lesions irreparables. Afortunadament, a nosaltres de moment no ens cal patir!


Comentaris